Szanowni Państwo

Dołożymy wszelkich starań  związanych z utrzymaniem najwyższego poziomu higieny obowiązującej w okresie pandemii .

Wprowadzone procedury pozwolą nam stworzyć bezpieczne i komfortowe dla Państwa warunki pobytu.

W tym celu obowiązują następujące zasady:


Recepcja
    1. Każda osoba wchodząca do Szpitala zobowiązana jest do założenia maseczki i dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przy wejściu
    2. Wstępna kwalifikacja pacjenta odbywa się w punkcie przyjęć  i polega  na zebraniu wywiadu epidemiologicznego i  pomiarze temperatury przez personel medyczny
    3.  Przy negatywnym wywiadzie epidemiologicznym skierowanie pacjenta do recepcji celem meldunku
    4. Pracownicy recepcji  wyposażeni będą w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maski lub przyłbice)
    5.  Przy blacie recepcyjnym może przebywać tylko jedna osoba, wyjątkiem są opiekunowie asystujący pacjentowi
    6. Osobom  oczekującym  na przyjęcie w holu recepcji zapewniamy przestrzeń pozwalającą na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby . Na podłodze dla ułatwienia zostały oznakowane odległości między osobami
    7. Pracownicy recepcji udzielą  wszelkich informacji dotyczących ich pobytu oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszym obiekcie w związku z trwaniem okresu pandemii.
    8.  Lada recepcyjna jest  na bieżąco dezynfekowana.
    9.  Zachęcamy do korzystania z płatności za pomocą kart płatniczych.
    10. Wprowadza się zakaz odwiedzin przez osoby z zewnątrz
    11. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu
    12. Postępowanie  z osobami z podejrzeniem zakażenia wirusem  Sars CoV-2 zgodne z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    13. Natychmiastowe wykonanie czynności dekontaminacyjnych zgodnie z obowiązującymi  przepisami, po opuszczeniu punktu przyjęć prze osobę z podejrzeniem zakażenia koronawirusem  Sars CoV-2

Pokoje
    1. Każdy pokój przed przybyciem pacjenta jest gruntownie sprzątany i wietrzony, a wszystkie powierzchnie mebli, urządzeń sanitarnych, kontakty, wyłączniki, klamki drzwi oraz inne sprzęty znajdujące się w nich są dezynfekowane za pomocą specjalnych środków do odkażania powierzchni.
    2.  W każdym pokoju znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją.
    3.  W celu zachowania zwiększonej ostrożności kontaktu pomiędzy personelem a pacjentem, sprzątanie pokoju odbywa się wyłącznie podczas nieobecności pacjenta lub na jego życzenie
    4.  Personel sprzątający wyposażony jest w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maski lub przyłbice)
    5. Pościel i ręczniki są prane i dostarczane przez pralnię w reżimie sanitarnym
    6. Po zakończonym pobycie pokój jest gruntownie wietrzony oraz odbywa się dezynfekcja powierzchni wyposażenia pokoju.
    7. Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych(klamek, urządzeń, poręczy) oraz pomieszczeń ogólnodostępnych

Posiłki
    1. Przy wejściu do jadalni umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk.
    2. Stolik na jadalni jest przydzielany na cały turnus bez utrzymania dystansu społecznego dla:
    • Pacjentów przebywających w jednym pokoju
    • Członkowie najbliższej rodziny
    3. Wszystkie posiłki przygotowywane są w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnie z zasadami HACCP oraz przepisami Sanepidu.
    4. Pracownicy przygotowujący posiłki przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny oraz wyposażeni są w środki ochrony osobistej.
    5. Pracownicy obsługi wyposażeni będą w środki ochrony osobistej
    6. Stoliki w jadalni ustawione są w bezpiecznej odległości od siebie.
    7.  Po każdym posiłku naczynia i sztućce zostają umyte i wyparzone w wysokiej temperaturze
    8.  Po każdym posiłku powierzchnie stołów i krzeseł zostają dezynfekowane

Zabiegi
    1. Wszystkie zabiegi odbywać się będą z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa zdrowia i higieny naszych pacjentów.
    2.  Zabiegi wykonywane będą przez wykwalifikowany personel , wyposażony w środki ochrony osobistej
    3. Konieczność dezynfekcji rąk przed każdym wejściem do Sali zabiegowej
    4. Na zabieg proszę przychodzić punktualnie, aby uniknąć zgromadzenia większej ilości osób.
    5. Podczas zabiegu należy nosić maseczkę ochronną na twarz i nos
    6.  Należy zachować dystans społeczny wynikający z zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
    7. Wszystkie zabiegi wykonywane będą przez wykwalifikowany personel
    8.  Rozkład i miejsce zabiegu podane są w karcie zabiegowej pacjenta.
    9.  Zabiegi z zakresu rehabilitacji leczniczej odbywać się będą  z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy pacjentami
    10. Planowanie zabiegów odbywa się w godzinach przyjmowania pacjentów przez lekarza

Dyżurki pielęgniarskie i gabinety lekarskie
    1. Przy wejściu do dyżurki pielęgniarek i do gabinetu lekarskiego należy każdorazowo dezynfekować ręce
    2. Personel  medyczny  wyposażony jest w środki ochrony osobistej
    3. Ograniczenie osób oczekujących na przyjęcie przed dyżurką pielęgniarek w celu założenia dokumentacji medycznej  i gabinetem lekarskim do wstępnego badania
    4. Zapoznanie pacjenta z regulaminem Szpitala i stosowanych procedurach epidemiologicznych zapewniających bezpieczny pobyt
    5. Dokonywanie codziennego pomiaru temperatury

Opieka medyczna
    1. Całodobowa opieka: lekarska i pielęgniarska
    2. Możliwość skorzystania z konsultacji lekarskiej, psychologicznej, dietetycznej
    3. W szpitalu zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji osoby w przypadku podejrzenia zakażenia

Przestrzenie ogólnodostępne
    1. Umieszczenie na tablicach informacyjnych plakatów dotyczących sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem
    2. Na terenie obiektu rozmieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
    3. Przestrzenie w obiekcie: ciągi komunikacyjne, windy ,dezynfekowane są na bieżąco (poręcze, klamki drzwi, przyciski w windach)
    4. W toaletach ogólnych umieszczone są dozowniki z mydłem oraz z płynem do dezynfekcji rąk w raz z instrukcją
    5. Powierzchnie obiektu sprzątane są na bieżąco przez personel wyposażony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maski lub przyłbice)


Dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, prosimy o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu higieny oraz stosowanie się do zawartych powyżej zaleceń.

Pracownicy naszego obiektu dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Państwu  bezpieczne warunki pobytu.

Obiekt nie gwarantuje braku możliwości zachorowania, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnych zachorowań.