Balneoterapia - leczenie wodami mineralnymi

Balneoterapia wykorzystuje naturalne surowce lecznicze: wody lecz­nicze, peloidy i gazy. Z balneoterapii najczęściej wyodrębnia się peloido-terapię, tj. leczenie naturalną papką (np. borowinową). Zagadnienie to omówimy oddzielnie. W zakres balneoterapii, poza kąpielami leczniczymi, wchodzi krenoterapia, czyli kuracja pitna, oraz inhalacje, czyli aerozolotera­pia oraz płukanie jam ciała wodą mineralną - irygacje.

Wody lecznicze

Za leczniczą uważa się taką wodę podziemną, która zawiera składniki mineralne i gazowe wykazujące działanie lecznicze przy stosowaniu we­wnętrznym lub zewnętrznym, przy czym składniki te występują w ilościach prawie stałych, a woda ta jest pod względem bakteriologicznym i chemicz­nym bez zarzutu. Wody lecznicze charakteryzują się odpowiednią zawarto­ścią składników mineralnych (chemicznych), które występują bądź w du­żych ilościach (makroskładniki) lub też w małych ilościach (mikroskładniki) o szczególnej aktywności biologicznej. Do leczniczych zalicza się też wody, które różnią się od wody gospodarczej podwyższoną temperaturą. Wody lecznicze o podwyższonej temperaturze, co najmniej do 20°C przy wypły­wie, nazywa się cieplicami.

Balneoterapia, Hydroterapia

Kąpiel perełkowo-solankowa

Polega na zanurzeniu się w wodzie wypełnionej ogromną ilością pęcherzyków powietrza. Na dnie zbiornika znajduje się siatka, przez którą przechodzi powietrze z pompy sprężarki. Cienkie metalowe rury mają formę baniek na wodzie. Wyglądają jak wiele piłek, stąd nazwa. Pęcherzyki te masują skórę i działają na osobę uspokajająco i nasennie. Ponadto kąpiel odpręża, a ukrwienie skóry wzrasta o 115%.

Solankowa kąpiel wirowa kkd

Kąpiel wirowa kończyn jest zabiegiem z zakresu hydroterapii. Wykonuje się ją w większości ośrodków fizjoterapeutycznych. Zabieg ten należy do kąpieli częściowych. Jego istotą jest poddanie kończyn pacjenta działaniu ciepłej wody wprawionej w ruch wirowy. Dzięki temu skóra poddawana jest delikatnemu masażowi

Solankowa kąpiel wirowa kkg

Kąpiel wirowa kończyn jest zabiegiem z zakresu hydroterapii. Wykonuje się ją w większości ośrodków fizjoterapeutycznych. Zabieg ten należy do kąpieli częściowych. Jego istotą jest poddanie kończyn pacjenta działaniu ciepłej wody wprawionej w ruch wirowy. Dzięki temu skóra poddawana jest delikatnemu masażowi.

Kąpiel CO2

Zabieg polegający na odpowiednim dozowaniu dolnej partii ciała bezwodnikiem kwasu węglowego dla osób, które z racji współistniejących schorzeń nie mogą pobierać tzw. „mokrej” kąpieli kwasowęglowej, gdzie występuje dodatkowo obciążające pacjenta ciśnienie hydrostatyczne.