Fizykoterapia - leczenie energiami


W lecznictwie uzdrowiskowym terminem fizykoterapia (czasami do­daje się „właściwa") określa się zespół metod wykorzystujących różne formy energii występującej w otoczeniu człowieka. Fizykoterapia w uzdrowisku zajmuje pozycję istotną, ale nie najważniejszą, bo na pierwszym miejscu stawia się zabiegi balneologiczne.
Fizykoterapia ma zastosowanie jako metoda uzupełniająca zabie­gi przyrodolecznicze. Fizykoterapię wykorzystuje się często jako wstęp­ne leczenie, przygotowujące chorego do zabiegów balneologicznych lub do skojarzenia z balneoterapią.

Fizykoterapia

Diadynamik

Polega na działanie prądu galwanicznego i nałożonego na ten prąd prądu impulsowego, zabieg polegający na zastosowaniu prądów małej częstotliwości, w postaci "prądów impulsowych.

Ultradźwięki

Fale akustyczne charakteryzujące się częstotliwością drgań wyższą niż zakres słyszalności ucha. Drgania przenoszone z jednej cząsteczki na drugą odpowiadają za powstanie podłużnej fali mechanicznej. Dzięki temu dochodzi do mikromasażu tkanek.

Galwanizacja

Jest zabiegiem wchodzącym w skład elektrolecznictwa polegającym na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami.

Jontoforeza

To zabieg elektroleczniczy, polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo. Jony wprowadzone tą drogą do skóry gromadzą się w niej na granicy naskórka i skóry właściwej, w pobliżu powierzchownej sieci naczyń krwionośnych, skąd zostają odprowadzane z prądem krwi w głąb ustroju.

Jontoforeza z maścią borowinową

Zabieg polegający na wprowadzeniu przez skórę jonów kwasów huminowych zawartych w borowinie za pomocą prądu galwanicznego.

Laser biostymulacyjny

Zabieg polegający na precyzyjnym naświetlaniu tkanek za pomocą światła laserowego o parametrach biostymulacyjnych. Istota oddziaływania podczerwonego promieniowania laserowego na organizm polega na doprowadzeniu energii o podwyższonym natężeniu do tkanek położonych w głębi organizmu człowieka, a więc nie osiągalnych normalnymi środkami fizycznymi.

Laser wysokoenergetyczny

Jest to nieinwazyjna metoda terapeutyczna, wykorzystująca energię w spektrum podczerwieni, aby zapewnić miejscową stymulację tkanki biologicznej. Powyższa stymulacja tkanki prowadzi do przyspieszenia gojenia, zwiększenia metabolizmu i reakcji uśmierzających ból. Laser wysokoenergetyczny jest wskazany w przypadku niedużego bólu mięśni i stawów, skurczów mięśni, bólu i sztywności występujących przy reumatyzmie.

Magnetronic KKD

Magnetronik jest popularną nazwą zabiegu mającego cel terapeutyczny. Polega on na tym, że organizm poddawany jest działaniu pola magnetycznego niezbyt dużej częstotliwości. Pod wpływem zabiegu jony w ciele człowieka zostają przemieszczone. Magnetronik wywołuje  nadmierną polaryzację błony komórkowej (hiperpolaryzację). Dzięki temu działaniu zostaje wzmocniona.

Magnetronic KKG

Magnetronik jest popularną nazwą zabiegu mającego cel terapeutyczny. Polega on na tym, że organizm poddawany jest działaniu pola magnetycznego niezbyt dużej częstotliwości. Pod wpływem zabiegu jony w ciele człowieka zostają przemieszczone. Magnetronik wywołuje  nadmierną polaryzację błony komórkowej (hiperpolaryzację). Dzięki temu działaniu zostaje wzmocniona.

Magnetronic st. bar st.biodr, tułów

Magnetronik jest popularną nazwą zabiegu mającego cel terapeutyczny. Polega on na tym, że organizm poddawany jest działaniu pola magnetycznego niezbyt dużej częstotliwości. Pod wpływem zabiegu jony w ciele człowieka zostają przemieszczone. Magnetronik wywołuje  nadmierną polaryzację błony komórkowej (hiperpolaryzację). Dzięki temu działaniu zostaje wzmocniona.

Prądy Kotza

Zabieg ten polega na precyzyjnym wywołaniu skurczów głębiej położonych włókien mięśniowych przez działanie prądem o średniej częstotliwości 2500 Hz, zmodulowanej do częstotliwości niskiej 50Hz. Wyzwalają one silny skurcz mięśnia lub grupy mięśni poprzez aktywację grubych zstępujących włókien nerwowych oraz dzięki zablokowaniu cienkich wstępujących włókien nerwowych; mają działanie przeciwbólowe w obszarze stymulacji.

Prądy interferencyjne

Prądy interferencyjne należą do zabiegów fizykalnych, zaliczanych do działu elektrolecznictwa. Stosowana częstotliwość (ok. 4 000 Hz) kwalifikuje je do grupy prądów średniej częstotliwości (1 000-10 000 Hz). Prądy interferencyjne powstają poprzez interferencję (nałożenie się) prądów biegnących z dwóch skrzyżowanych ze sobą obwodów o nieznacznie różniących się częstotliwościach.

Prądy Tens

Prądy TENS to inaczej przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. Zabieg ten zaliczany jest do fizykoterapii, a dokładniej do elektrolecznictwa. Prądy TENS stosowane są głównie w terapii przeciwbólowej. Ich działanie polega na hamowaniu docierania bodźców bólowych do mózgu.

Prądy Traberta

Zabieg elektroleczniczy, nazywany inaczej masażem bodźcowym. Zasada działania prądów Träberta wygląda następująco: przepływ odbywa się w jednym kierunku, impulsy są prostokątne o czasie trwania 2 milisekund, po czym następuje 5-milisekundowa przerwa. Częstotliwość prądu wynosi natomiast 143 Hz.

Sollux

Zabieg ten to nagrzewanie tkanek za pomocą lampy Sollux o silnym świetle podczerwonym. Podczas naświetlania lampą dochodzi do dość głębokiego przegrzania tkanek, tym samym uaktywniają się procesy przekrwienia tkanek nawet w głębokich, chorobowo zmienionych miejscach. Dzięki ogrzaniu promieniowaniem uzyskuje się miejscową poprawę ukrwienia oraz pobudzenie procesów metabolicznych.