Termoterapia - leczenie energią cieplną

W termoterapii podstawowym czynnikiem leczniczym jest energia cieplna, która może być do organizmu dostarczana lub z niego odbierana. Stąd termoterapię dzieli się na ciepłolecznictwo i zimnolecznictwo.

Ciepłolecznictwo


Ciepłolecznictwo polega na przekazywaniu energii cieplnej ze źró­dła ciepła do organizmu drogą przewodzenia, przenoszenia lub promie­niowania. Przewodzenie ciepła jest inne w różnych tkankach organizmu; zależy to w dużej mierze od stopnia ukrwienia tkanek. Dobrze uwodnione i ukrwione tkanki przewodzą ciepło lepiej. Skóra i tkanka podskórna stano­wią warstwę izolacyjną utrudniającą oddawanie ciepła do otoczenia drogą przewodzenia.


Zimnolecznictwo (krioterapia)

Terapia ta polega na zastosowaniu metod polegających na odbieraniu ciepła z organizmu przez ciało o niższej temperaturze niż ciepłota skóry.
Stosowanie zimna do leczenia sięga czasów dawnych, takie próby po­dejmowano jeszcze przed naszą erą. Jest to więc metoda bardzo stara, ale jednocześnie nowa, gdyż dzięki postępowi technicznemu, jest stosowana obecnie zupełnie inaczej. Źródłem zimna może być lód, zimne powietrze, zimna woda oraz ciekłe gazy i inne.

Termoterapia

Krioterapia ciekłym azotem

Leczenie zimnem. Krioterapia może być miejscowa lub ogólne - w kriokomorze. Leczenie zimnem pozwala zapomnieć o bólu, odzyskać radość życia i odmłodnieć. Wszystko dzięki temu, że krew zacznie krążyć 4 razy szybciej niż zwykle. Krioterapia to metoda leczenia skuteczna w terapii chorób stawów (RZS) i mięśni oraz w leczeniu bólu.