Peloidoterapia - leczenie borowiną

Peloidoterapia należy do grupy zabiegów balneologicznych. W meto­dach tych stosowane są peloidy, czyli naturalne surowce organiczno-mineralne. Głównym przedstawicielem tych surowców jest borowina.
Borowiną nazywamy torf leczniczy o dużym stopniu humifikacji (roz­kładu), wykorzystywany do celów leczniczych. Musi on odpowiadać okre­ślonym warunkom balneochemicznym i mikrobiologicznym, które regulują normy. Borowina jest produktem naturalnym, powstającym w wyniku humi­fikacji roślin przy udziale bakterii w środowisku z dużą zawartością wody przy małym dostępie tlenu.

Peloidoterapia

Inhalacje ultradźwiękowe naturalne

Inhalacje  solankowe na bazie leczniczej wody solankowej. Efekty terapeutyczne: przyspieszają oczyszczanie dróg oddechowych zwiększają wydzielanie śluzu pobudzają ruch migawkowy rzęsek w błonie śluzowej rozluźniają wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiają jej ewakuację mają działanie łagodzące (małe stężenie soli mineralnych) działają pobudzająco, przekrwiennie (duże stężenie soli mineralnych).

Okłady borowinowe w pozycji leżącej i siedzącej

Podgrzana borowina powoli oddaje ciepło. Pod jego wpływem dochodzi do przekrwienia głębiej położonych tkanek, a to sprawia, że rozluźniają się np. bolące mięśnie. Ponadto poprzez skórę dostarcza ona cennych składników (kwasów organicznych i soli mineralnych), które działają m.in. przeciwzapalnie.

Magnetronik

Magnetronik jest popularną nazwą zabiegu mającego cel terapeutyczny. Polega on na tym, że organizm poddawany jest działaniu pola magnetycznego niezbyt dużej częstotliwości. Pod wpływem zabiegu jony w ciele człowieka zostają przemieszczone. Magnetronik wywołuje nadmierną polaryzację błony komórkowej (hiperpolaryzację). Dzięki temu działaniu zostaje wzmocniona.

Peloidoterapia

Okłady borowinowe L/S

Podgrzana borowina powoli oddaje ciepło. Pod jego wpływem dochodzi do przekrwienia głębiej położonych tkanek, a to sprawia, że rozluźniają się np. bolące mięśnie. Ponadto poprzez skórę dostarcza ona cennych składników (kwasów organicznych i soli mineralnych), które działają m.in. przeciwzapalnie.