Peloidoterapia - leczenie borowiną

Peloidoterapia należy do grupy zabiegów balneologicznych. W meto­dach tych stosowane są peloidy, czyli naturalne surowce organiczno-mineralne. Głównym przedstawicielem tych surowców jest borowina.
Borowiną nazywamy torf leczniczy o dużym stopniu humifikacji (roz­kładu), wykorzystywany do celów leczniczych. Musi on odpowiadać okre­ślonym warunkom balneochemicznym i mikrobiologicznym, które regulują normy. Borowina jest produktem naturalnym, powstającym w wyniku humi­fikacji roślin przy udziale bakterii w środowisku z dużą zawartością wody przy małym dostępie tlenu.

Peloidoterapia

Okłady borowinowe L/S

Podgrzana borowina powoli oddaje ciepło. Pod jego wpływem dochodzi do przekrwienia głębiej położonych tkanek, a to sprawia, że rozluźniają się np. bolące mięśnie. Ponadto poprzez skórę dostarcza ona cennych składników (kwasów organicznych i soli mineralnych), które działają m.in. przeciwzapalnie.