Nałęczów - jedno z piękniejszych polskich uzdrowisk znane jest obecnie przede wszystkim ze skutecznego leczenia chorób układu krążenia, zwłaszcza choroby wieńcowej, doskonałych warunków do rehabilitacji pacjentów po zawałach i operacjach serca.

Szczególnie łagodny klimat i źródła mineralne mają duże znaczenie dla leczących się tutaj kuracjuszy, pomagając osiągnąć pomyślne wyniki leczenia.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ jako jedyny zakład lecznictwa uzdrowiskowego w Nałęczowie stosuje system zarządzania jakością według ISO 9001-2008 zgodny z wymaganiami normy w zakresie uzdrowiskowe, szpitalne i sanatoryjne leczenie dorosłych oraz rehabilitacja lecznicza w chorobach układu krążenia.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie  SP ZOZ położony jest w strefie A Uzdrowiska Nałęczów, w centrum miasta, ale jednocześnie w enklawie ciszy i spokoju, w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego oraz dziewiczej doliny rzeki Bystrej i zalesionych wzgórz, co daje gwarancję spokojnego wypoczynku.

Przyjmujemy pacjentów w ramach:

 • umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
  • leczenia uzdrowiskowego szpitalnego i sanatoryjnego,
  • wczesnej rehabilitacji kardiologicznej

 • pacjentów posiadających dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych z udziałem środków PFRON,

 • Szpital uzyskał wpis do rejestru ośrodków nr OD/06/0004/22 ważny do 25 czerwca 2025r. w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
   • z dysfunkcja narządu ruchu,
   • z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,   
   • z upośledzeniem umysłowym,
   • z choroba psychiczną,
   • ze schorzeniami układu krążenia,
   • kobiety po mastektomii,
   • z cukrzycą
   • z chorobami neurologicznymi,
   • z chorobami układu pokarmowego
    na turnusy rehabilitacyjne: nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

  • Szpital uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/06/0009/22 ważny do 28 maja 2025r. w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON i jest uprawniony do organizowania turnusów: nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla grupy osób niepełnosprawnych:
   • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • z upośledzeniem umysłowym,
   • z chorobą psychiczną,
   • ze schorzeniami układu krążenia,
   • kobiety po mastektomii,
   • z cukrzycą,
   • z chorobami neurologicznymi,
   • z chorobami układu pokarmowego.
 • pacjentów pełnopłatnych.


W naszym Szpitalu prowadzona jest wczesna rehabilitacja pacjentów w chorobach układu krążenia. Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są także pacjentom z wysokim poziomem ryzyka lub powikłanym przebiegiem leczenia po ostrych zespołach wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych i innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji. Leczymy także inne postacie choroby wieńcowej, nadciśnienie tętnicze oraz prowadzimy kurację w zakresie nerwic sercowo-naczyniowych. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ oferuje usługi w zakresie diagnostyki i rehabilitacji chorób serca i układu krążenia oraz chorób współistniejących.


KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH 
  
1. Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ z siedzibą w Nałęczowie (24-140), ul. M. Górskiego 6
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji pobytu w naszym Szpitalu.
3. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej administratora danych możecie się Państwo zapoznać osobiście za pośrednictwem naszej strony www pod adresem: www.ksunaleczow.pl
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych, jakim jest nawiązanie kontaktu w celu potwierdzenia lub odwołania pobytu.
5. Państwa dane osobowe wraz z dokumentacją medyczną przechowywane będą przez okres  20 lat
6. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa prawna, obsługa informatyczna)
7. macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych
8. macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kierując korespondencję na adres:  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi proces rejestracji