Nałęczów - jedno z piękniejszych polskich uzdrowisk znane jest obecnie przede wszystkim ze skutecznego leczenia chorób układu krążenia, zwłaszcza choroby wieńcowej, doskonałych warunków do rehabilitacji pacjentów po zawałach i operacjach serca.

Szczególnie łagodny klimat i źródła mineralne mają duże znaczenie dla leczących się tutaj kuracjuszy, pomagając osiągnąć pomyślne wyniki leczenia.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ jako jedyny zakład lecznictwa uzdrowiskowego w Nałęczowie stosuje system zarządzania jakością według ISO 9001-2008 zgodny z wymaganiami normy w zakresie uzdrowiskowe, szpitalne i sanatoryjne leczenie dorosłych oraz rehabilitacja lecznicza w chorobach układu krążenia.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie  SP ZOZ położony jest w strefie A Uzdrowiska Nałęczów, w centrum miasta, ale jednocześnie w enklawie ciszy i spokoju, w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego oraz dziewiczej doliny rzeki Bystrej i zalesionych wzgórz, co daje gwarancję spokojnego wypoczynku.

Przyjmujemy pacjentów w ramach:

 • umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
  • leczenia uzdrowiskowego szpitalnego i sanatoryjnego,
  • wczesnej rehabilitacji kardiologicznej

 • pacjentów posiadających dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych z udziałem środków PFRON,

  • Szpital uzyskał wpis do rejestru ośrodków nr OD/06/0004/22 ważny do 25 czerwca 2025r. w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
   - ze schorzeniami układu krążenia,
   - z cukrzycą,
   - z dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na następujące turnusy rehabilitacyjne: nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością,
   - z upośledzeniem umysłowym.
  • Szpital uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/06/0009/22 ważny do 28 maja 2025r. w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON i jest uprawniony do organizowania turnusów: nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla grupy osób niepełnosprawnych:
   - ze schorzeniami układu krążenia,
   - z cukrzycą,
   - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   - z upośledzeniem umysłowym.
 • beneficjentów z Fundacji Maximiliana Kolbego,

 • pacjentów pełnopłatnych.


W naszym Szpitalu prowadzona jest wczesna rehabilitacja pacjentów w chorobach układu krążenia. Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są także pacjentom z wysokim poziomem ryzyka lub powikłanym przebiegiem leczenia po ostrych zespołach wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych i innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji. Leczymy także inne postacie choroby wieńcowej, nadciśnienie tętnicze oraz prowadzimy kurację w zakresie nerwic sercowo-naczyniowych. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ oferuje usługi w zakresie diagnostyki i rehabilitacji chorób serca i układu krążenia oraz chorób współistniejących.