Kinezyterapia - leczenie ruchem

Kinezyterapia jest to leczenie różnymi formami wysiłku fizycznego, o odpowiednio dobranym natężeniu w stosunku do możliwości chorego. Wysiłek fizyczny ma wielokierunkowe działanie na organizm ludzki, dlate­go stanowi temat zainteresowań wielu dyscyplin wiedzy medycznej. Jest on naturalnym czynnikiem kształtującym wiele funkcji ustrojowych.

Kinezyterapia

Bloczki do ćwiczeń kkg

Celem jest zwiększenie zakresu ruchów w stawach, uzyskanie rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni.

Ćwiczenia na cykloergometrze

Wykorzystywany jest do rehabilitacji schorzeń narządu ruchu oraz poprawy układu krążenia.

Ćwiczenia na orbitreku

Trening na orbitreku ma szereg zalet: spala tkankę tłuszczową, poprawia wydolność, wzmacnia wszystkie najważniejsze grupy mięśniowe, a przy tym nie obciąża stawów i minimalizuje ryzyko kontuzji. Ćwiczenia na tym urządzeniu może wykonywać każdy niezależnie od wieku i stopnia sprawności fizycznej.

Gimnastyka grupowa kardiologiczna

Celem ćwiczeń ogólnych jest podniesienie sprawności i wydolności fizycznej ustroju , kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej, zachowanie pełnego zakresu ćwiczeń w stawach. Ćwiczenia ogólne przeplata się z ćwiczeniami oddechowymi i rozluźniającymi w zależności od pory roku, odbywają się na wolnym powietrzu lub w sali gimnastycznej.

Gimnastyka kardiologiczna lekka (na krzesełkach)

Celem ćwiczeń jest podniesienie sprawności i wydolności organizmu. Tempo ćwiczeń jest umiarkowane, ćwiczenia przeplata się ćwiczeniami oddechowymi i rozluźniającymi.

Nordik walking

Forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Pozostawał jednak formalnie nieopisany aż do publikacji Marko Kantaneva z 1997 roku

Rotor kkg

Rotor zwiększa elastyczność stawów kończyn górnych (Ćwiczenia kończyn górnych).

Rotor kończyn dolnych

Rotor zwiększa elastyczność stawów kończyn dolnych (Ćwiczenia kończyn dolnych).

Rotor st. Barkowego

Przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie stawu barkowego.

Stół do ćwiczeń manualnych kkg

Celem jest zwiększenie ruchomości stawów oraz siły mięśni dłoni i palców.

Trening na cykloergometrze interwałowym w systemie ergoline

Wykorzystywany jest do rehabilitacji schorzeń narządu ruchu oraz poprawy układu krążenia.

Ugul

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego służy leczeniu schorzeń narządu ruchu za pomocą ćwiczeń ruchowych, wzmacniających, metod usprawniania leczniczego wykonywanych przy pomocy podwieszek.